AKU TERIMA NIKAHNYA....

"Aku terima nikahnya"...satu ujaran yang punyai makna yang cukup berat bagi kaum adam.Ada kemungkinan hanya segelintir sahaja yang memahami makna sebenar ujaran keramat ini.

Sekiranya hendak dilihat pada makna dan kebenaran pada ujaran yang diucapkan oleh penutur yang melafazkan ujaran ini, maka makna sebenarnya ialah: "Aku Terima Nikahnya (1) BENAR jika hanya jika "Aku Terima Nikahnya (2)." (Cuba hayati betul-betul kehendak ayat ini.) Aku Terima Nikahnya (2) merupakan syarat yang memastikan kebenaran bagi ujaran Aku Terima Nikahnya (1).

Dan "Aku Terima Nikahnya" merupakan ujaran yang menpunyai PELAKUAN PERTUTURAN. Dalam menentukan samada penutur yang menuturkan ujaran ini mempunyai PELAKUAN PERTUTURAN ini, maka si penutur ini boleh dinilai dengan 3 geraklaku iaitu;

1) Pelakuan Pengucapan - ialah penutur berhasrat ujarannya itu akan menjadikan dia bertanggungjawab menerima segala konteks yang berkaitan dengan nikahnya itu.
Apakah geraklaku ini dapat dizahirkan selepas ujaran Aku Terima Nikahnya dilafazkan.

2) Pelakuan Niat Pengucapan - ialah penutur ingin perempuan yang akan dinikahinya itu menjadi isteri, ibu dan teman hidupnya dengan mentaati segala perintahnya (selagimana tidak menyalahi hukum syarak)dan dapat membahagiakan kehidupannya.
Apakah geraklaku ini dapat dizahirkan selepas ujaran Aku Terima Nikahnya dilafazkan

3) Pelakuan tindak balas - ialah penutur ingin wali bagi perempuan yang akan dinikahinya itu menikahkan dia dengan perempuan yang diwalikan oleh si wali itu dan si penutur menerima segala bentuk syarat yang termaktub dalam klausa taklik yang ditetapkan oleh perempuan yang akan dinikahinya itu.
Apakah geraklaku ini dapat dizahirkan selepas ujaran Aku Terima Nikah dilafazkan.

Tiada ulasan: