MANSUH UPSR & PMR: Suatu Pandangan

Alhamdulillah terima kasih kepad TPM kerana memberi peluang kepada rakyat untuk memberi pandangan tentang cadangan kementerian untuk memansuhkan UPSR & PMR.

Adapun pada hemat saya yang cetek pengetahuan dan pengalaman ini berfikiran adalah lebih baik sekiranya masayarakat umum terlebih dahulu difahamkan tentang kehendak sistem pendidikan negara yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara(FPN). FPN Malaysia adalah seperti berikut:

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”.

Apakah sebenarnya yang dimaksudkan menyeluruh dan bersepadu? Adakah sistem peperiksaan boleh dianggap menyeluruh dan bersepadu? Adakah sistem peperiksaan boleh melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelik, rohani, emosi dan jasmani? Persoalan ini mungkin belum dapat memberi gambaran yang jelas kepada kita. Kerana kita sudah terlali dengan kelaziman yang tersedia ada. Iaitu dapat A bagus, dapat E gagal, dapat tempat pertama kedua dan ketiga dalam peperiksaan hebat, manakala dapat tempat ketiga puluh lemah dan lembab.

Bagaimana pula dengan murid dan pelajar yang cergas dan aktif dalam sukan dan aktiviti kokurikulum tetapi mereka lemah dan terkandas dalam peperiksaan? Ramai juga murid & pelajar yang pandai dan pintar tetapi malas bersukan, tiada hormat pada guru dan peraturan sekolah.

Kenapa perlu murid diasingkan kepada kelas yang lemah dan kelas yang pintar? Kelas pertama murid & pelajar yang pandai dalam pelajaran (tetapi jarang yang aktif dalam sukan) kelas kedua sederhana dan kelas ketiga golongan murid & pelajar yang lemah, lembab dan nakal. (Kebanyakan yang aktif bersukan)

Maka mana nilai yang dikatakan menyeluruh tersebut? Dan adakah ianya bersepadu?
Banyak persoalan yang perlu difikirkan. Dan banyak juga perkara yang perlu diubah dan dinilai semula.

Fokus semata-mata hanya kepada peperiksaan banyak kelemahannya. Ramai ibu bapa malah guru-guru mengabaikan subjek yang tidak tersenarai dalam subjek peperiksaan dan penilaian yang utama iaitu UPSR, PMR & SPM seperti Pendidikan Islam, Moral, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Kemahiran Hidup, dll. Ramai ibu bapa dan murid & pelajar bimbang gagal dalam subjek Matematik, Sains, BI, BM, Sejarah dll. Akan tetapi mereka tiada kesah tidak datang aktiviti kokurikulum, gagal dalam subjek Moral dan Pendidikan Islam, tidak tahu peraturan, tidak hormat guru, malu ke hadapan, pasif berpersatuan, kurang berdikari, "lembik", dan sebaginya.

Hakikatnya dimanakah yang dikatakan menyeluruh seperti yang dikehendakkan oleh FPN? Dan benarkah ianya bersepadu? Hanya yang menyerlah aspek intelek yang diperkembangkn di dalam sistem persekolahan sekarang. Manakala yang lain-lain (Jasmani, Emosi & Rohani) dianak tirikan. Hanya sekadar melepas batuk di tepi tangga. (ada tetapi tidak sehebat dan seoptimum seperti mana yang diberi pada peperiksaan dan penilaian)

Oleh itu, perkara ini perlu diteliti dan dikaji sehabis baik yang mungkin.. Biar tepung terpalit di tangan asalkan rambut dapat dikeluarkan.. jangan takut meniup tepung nanti khuatir kelibat rambut tidak dapat dicari.. Tiup & Tarik rambut pelahan-lahan, jangan sampai tepung mengotorkan diri.

Kita mahu melihat pada masa yang akan datang, generasi kita bukan sahaja bijak, pintar dan genius inteleknya, akan tetapi lebih daripada itu. Oleh itu tidak adil hanya mereka yang lulus peperiksaan sahaja yang mendapat tempat untuk lebih berjaya, walhal mereka yang terkandas dan tidak lulus peperiksaan sebenarnya lebih berhak untuk maju kehadapan. Tidak semestinya mereka lemah intelek mereka gagal dalam semua perkara, begitu juga sebaliknya tidak semua mereka yang genius intelek mereka tahu dan mahir semua perkara.

Wallahu'a'lam.

TEORI YANG MENJAHANAMKAN KITA

Siapa yang percaya fasa manusia bermula dengan beruk atau kera?
Siapa yang percaya kehidupan manusia bermula dengan zaman Mesoliti, paleoliti dan Neolitik?
Siapa lagi yang bercaya dengan kebanyakan teori sains yang karut-marut...

Hakikatnya kita semua tertipu... Al-Quran dan Al-Hadis telah menjelaskan yang sebenarnya...

Manusia yang pertama ialah Adam.. Adam yang yang telah dikurniakan dengan ilmu dunia.. Adam yang ada perasaan malu dan tahu menutup auratnya...
Dalam kitab Shahih Bhukhari dari Ibnu Abbas berkata, 'Rasullullah bersabda, 'Di antara Adam dan Nuh berjarak sepuluh zaman dan semuanya beragama Islam." Maka siapa yang dapat membenarkankan ini? Hadis ini amat bertentangan dengan para ilmuan... Jelas ada di antara kita yang meraguinya dan masih bulat dengan pegangan bahawa manusia pada mulanya bodoh, tidak beragama, hidup tiada terurus, tiada berpakaian dan sebagainya..

Saya dengan yakin beriman bahawa dari awal penciptaan manusia, manusia adalah sudah sempurna... dibekalkan ilmu dan agama. Tiada telanjang, tiada umpama binatang dan tiada jahil lagi hina.

Zuhey : Sila baca dan dapatkan buku RAHSIA PENCIPTAAN DARI 'ARASY KE BUMI Jilid 1 & 2karangan Idh Wardani terbitan Jasmine Enterprise. Buku ini telah mendapat surat pengesahan dari Universiti Al-Azhar As-Syarif.
Banyak perkara yang dibentangkan yang menzahirkan ketempangan serta kecacatan teori dari ilmuan dan sains yang selama ini memesong pengetahuan asal kita. Wallahu 'a'lam