POLEMIK PERIBAHASA HARAPKAN PAGAR, PAGAR MAKAN PADI

Kita perlu sedar, kita perlu tahu bahawa peribahasa Melayu bukan hanya berlegar di Tanah Melayu, tetapi berkembang di serata alam Melayu di dunia ini, khususnya di Indonesia.
Dalam konteks ini, memang benar wujud pegar (burung) di kawasan padi (berdasarkan diskripsi tentang habitatnya), dan memang wujud amalan memagar sawah padi.

Sawah Zuhair
Amalan memagar sawah padi masih diteruskan di sebahagian tempat di Indonesia, tujuannya adalah untuk melindungi padi daripada serangan haiwan, khususnya tikus. Pagar ini bukan sembarangan pagar, atau "pagar bodoh". Pagar ini juga dibina khusus supaya dapat memerangkap tikus. Boleh google dan buat sedikit kajian tentang perkara ini.
Tetapi berbeda dengan pegar, burung ini sudah tidak kelihatan di sawah padi pada zaman ini. Jika ditanya kepada orang tua (pesawah) yang masih hidup pada zaman ini, mereka pun tidak tahu dan tidak kenal burung pegar ini.
Berkenaan makna pagar dan pegar dalam peribahasa tersebut tidak menjadi masalah, makna boleh dibentuk dan disuai padan berdasarkan pemikiran dan kognisi para pentaksir.
Oleh itu, secara realiti, peribahasa harapkan pagar, makan padi lebih relevan, tetapi kita juga tidak boleh menolak kemungkinan bahawa peribahasa harapkan pegar, pegar makan padi itu juga adalah benar.
Sehubungan itu, kajian yang mendalam perlu dijalankan bagi merungkaikan permasalahan ini, bukan "main cakap-cakap sahaja". Kajian tersebut perlulah bersifat tuntas; merentasi zaman dan sempadan.
Sawah Zuhair
Saya ingin menambah, apabila saya membaca karya-karya tulisan HAMKA, terutamanya Tenggelamnya Van Der Wijck, saya dapati bahawa selain suku Melayu, suku Minangkabau dan suku Mengkasar juga kaya dengan pantun dan peribahasa. 
Dalam buku tersebut, HAMKA memberitahu bahawa pantun "Pulau Pandan jauh di tengah" telah lama dipantunkan oleh nenek moyang bagi kedua-dua suku ini. Hal ini disebabkan Pulau Pandan berada di negeri Padang (sekarang ini berada dalam wilayah takluk Indonesia).
Selama ini, saya beranggapan bahawa pantun ini merupakan pantun suku Melayu, tetapi sangkaan saya tidak benar. Rupa-rupanya bukan hanya suku Melayu sahaja yang pandai berpantun dan berperibahasa, malahan suku yang serumpun dengan suku Melayu juga turut mahir dalam hal ini. 
Oleh itu, saya berpandangan bahawa bukan semua pantun dan peribahasa yang suku Melayu tuturkan berasal daripada suku Melayu dan dari Tanah Melayu. Begitu juga halnya bagi suku yang serumpun dengan suku Melayu. 
Pantun dan peribahasa merupakan pemikiran dan disebar luas melalui bahasa Melayu. Maka, boleh jadi peribahasa harapkan pagar, pagar makan padi bukan berasal daripada pemikiran suku Melayu dan bukan dari Tanah Melayu. 
Atau mungkin ya, memang benar berasal daripada pemikiran suku Melayu dan dari Tanah Melayu?
Sawah Zuhair

Sawah Zuhair

Sawah Zuhair

BAHASA MELAYU MERUPAKAN BAHASA PERHUBUNGAN DI UNIVERSIT AWAM

Orang Menriq masih menggunakan bahasa Jedek sebagai bahasa pertama (B1) dalam kehidupan seharian mereka, begitu juga halnya dengan orang Mah Meri yang masih menggunakan bahasa Besisi sebagai B1. Apabila mereka turun ke pekan, mereka akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan. 

Secara rasminya, terdapat sekurang-kurangnya 18 suku dari etnik Orang Asli di Semenanjung Tanah Melayu. Mereka bertutur menggunakan bahasa Orang Asli atau disebut bahasa Melayu Asli. 

Di Sabah, dianggarkan terdapat 33 kumpulan pribumi, manakala di Sarawak terdapat 27 kumpulan pribumi.  Kesemua kumpulan tersebut berkomunikasi dalam lebih 50 bahasa dan lebih 80 dialek etnik. Apabila mereka turun ke pekan, mereka juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan. 

Sekarang ini, boleh dikatakan ramai anak-anak orang asli atau pribumi atau bumiputera dari Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak yang memasuki universiti awam di Malaysia. Mereka inilah yang memberi keuntungan yang lumayan kepada pihak universiti, bukannya daripada pelajar luar negara. 

Sebelum memasuki universiti, anak-anak tersebut membesar dengan bahasa Melayu. Mereka hidup rukun, aman dan bersatu melalui perantaraan bahasa Melayu. Mereka inilah yang akan menjadi duta dan bentang kepada tanah air kita pada masa hadapan. 

Rasa cinta dan kasih terhadap negara hanya sanya dapat dipupuk melalui bahasa Melayu, kerana bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, tetapi di dalamnya ada darah perjuangan nenek moyang, di dalamnya ada akal budi, di dalamnya ada budaya dan di dalamnya ada pertalian saudara senegara yang tidak ada dalam bahasa Inggeris.

Oleh itu, bahasa Melayu seharusnya menjadi bahasa perhubungan yang utama di universiti demi membina negara bangsa yang utuh untuk menjaga kelangsungan kemakmuran negara pada masa hadapan.

Melalui dasar seperti ini, secara tidak langsung pelajar-pelajar luar negara akan dapat mempelajari bahasa Melayu dan budaya masyarakat Malaysia dengan lebih mudah. Dari sinilah terserlahnya keunikan negara Malaysia. Kemudiannya keunikan tersebut akan disebar luas oleh pelajar-pelajar luar negara tersebut ke negara masing-masing. Sektor pelancongan Malaysia pasti akan berkembang subur melalui angin perkhabaran bahawa "Malaysia truly Asia".

Namun begitu, kepentingan bahasa Inggeris tidak boleh dinafikan. Bahasa Inggeris boleh dijadikan bahasa pengantar untuk wacana ilmu di universiti. Bahasa Inggeris juga dapat dijadikan wahana komunikasi untuk berkolaborasi dengan dunia akademik luar bagi proses penerokaan ilmu ke tahap yang lebih tinggi.

Inilah yang dinamakan "memertabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris (MBMMBI)". Sepatutnya, slogan ini bukan sekadar dilaungkan di sekolah rendah dan menengah, tetapi perlu juga dilaungkan di menara ilmu, iaitu universiti. 

Apa dijual apa dibeli, 
Mari sukat gantang Ali; 
Bahasa tak boleh dijual beli,
Dari hidup sampai mati.

Bukan sengaja saya berkain,
Saya berkain menutup tubuh;
Bukan sengaja saya bermain,
Saya bermain bersungguh-sungguh.

...
Saya berpandangan bahawa terdapat perbezaan takrif dan fungsi antara bahasa perhubungan dengan bahasa pengantar.