BENDERA YANG MENANGIS LAGI

Dibakar lagi..
dikroyok lagi..
disekeh-sekeh..

Bendera menangis lagi..
hilang maruah..
hilang sahabat..
hilang kasih sayang..
di laman kejiranan yang disanjung tinggi..

Mana keris terbang..
mana silat..
mana Melayu..
mana Islam..

Bila tahi jadi mainan,
bila tahi jadi manisan..
bila tahi jadi cenderahati..

Apa yang bendera mampu...
tak ubah kain putih yang dipalit warna..
kaku bila dibakar, galak bila dikibar..

Menangis lagi..
bendera menangis lagi..
Aku turut menangis..
sedih di negara sendiri..

SAYA MUSLIM?

ﺍﻠﻠﻪ ﺒﺮﻜﻮﺍﺴﺍ ﻣﺨﻠﻮﻖ ﺘﻴﺪﻖ ﺒﺮﻜﻮﺍﺴﺍ

ﺮﺴﻮﻞ ﺍﻠﻠﻪ ﺍﻴﻜﻮﺘﻦ ﺪﺍﻦ ﺍﻴﺪﻮﻻ ﻫﻴﺪﻮﻒ ﻜﻴﺖ

Dua ayat yang punyai makna yang cukup berat untuk kita pikul dan galas dalam kehidupan seharian kita..