SAYA MUSLIM?

ﺍﻠﻠﻪ ﺒﺮﻜﻮﺍﺴﺍ ﻣﺨﻠﻮﻖ ﺘﻴﺪﻖ ﺒﺮﻜﻮﺍﺴﺍ

ﺮﺴﻮﻞ ﺍﻠﻠﻪ ﺍﻴﻜﻮﺘﻦ ﺪﺍﻦ ﺍﻴﺪﻮﻻ ﻫﻴﺪﻮﻒ ﻜﻴﺖ

Dua ayat yang punyai makna yang cukup berat untuk kita pikul dan galas dalam kehidupan seharian kita..

Tiada ulasan: