DUDUK

Duduk  i'tikaf di masjid lebih baik,
duduk berzikir lebih baik,
duduk membaca al-Quran lebih baik,
duduk di majlis ilmu lebih baik,
duduk mengasihi menyayangi anak dan isteri lebih baik,

Duduk dan diam lebih  baik.
Duduk daripada jauhnya perkara syubahah amatlah lebih baik,
daripada duduk membikin amarah, memerah nafsu menjadi buas dan ganas.

Bila marah ajar dan paksa diri duduk,
Orang yang hebat, sabarnya lebih.
Orang berjihad, duduknya taqwa, berdirinya taqwa.

Tiada ulasan: