STRATEGI LAUTAN BIRU : PERLU DIWUJUDKAN ANTARA KPM DENGAN PDRM.

Strategi ini sebenarnya telah lama dipraktikan oleh orang-orang tua kita di kampung dalam melangsungkan "survival" kehidupan seharian mereka.


Contohnya, seorang pengusaha buah kelapa menggunakan kepakaran beruk untuk memetik buah kelapa. Dengan kaedah ini, pengusaha tersebut dapat menjimatkan tenaga dan masa dalam proses memetik buah kelapa. Beruk tersebut pula terbela dan tidak meliar mengganggu orang kampung.


Itu contoh yang mudah untuk difahami oleh umum. Dalam konteks zaman kini, strategi ini lebih kompleks serta pelaksanaannya lebih saintifik dan sistematik.Strategi ini diperkenal oleh dua orang pofesor, iaitu W. Chan Kim and Renée Mauborgne sekitar tahun 2005.


Rentetan itu, Kerajaan Malaysia telah mengambil langkah proaktif dengan menubuhkan National Blue Ocean Strategy (NBOS) pada tahun 2009.[Penulis tidak berhajat untuk mengulas lanjut tentang konsep dan pelaksanaan NBOS. Anda boleh menelaahnya secara mendalam di laman sesawang yang tercatat di akhir tulisan ini.]


Dalam memperkatakan tentang strategi ini dalam konteks dunia pendidikan, penulis merasakan perlu diwujudkan satu kerjasama yang erat antara KPM dengan PDRM dalam membentuk sahsiah, jati diri dan disiplin para pelajar.


Kedua-dua jabatan kerajaan ini perlu berkolaborasi bagi merangka satu pelan induk tentang kemenjadian disiplin para pelajar yang diselaras di peringkat kebangsaan. Pelan induk ini mengariskan tentang pendekatan, kaedah dan teknik yang sewajarnya digunakan untuk menangani salah laku para pelajar dan jenis hukum yang boleh dikenakan berpandukan undang-undang yang sedia ada.


Sekiranya Biro Tatanegara boleh ditubuhkan bagi menyemarakkan semangat kenegaraan dalam kalangan warganegara, maka tidak rugi andai kata pihak KPM dan PDRM menubuhkan satu unit khas untuk memberi kursus dan latihan kepada para guru disiplin dalam aspek "perundangan dan kepolisan persekolahan" bagi memantapkan tahap disiplin para pelajar.


Apa yang penting, pelan induk ini mestilah diseragamkan dan dilaksanakan secara menyeluruh di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah. Pelan induk ini juga perlu dirangka dalam jangka masa yang panjang dan sentiasa "diaudit" sepanjang masa. Alangkah moleknya jika pelan ini turut dimasukkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025.


Program PLKN telah membuktikan bahawa strategi lautan biru yang dilaksanakan oleh KPT dan ATM telah membuahkan kejayaan yang cukup cemerlang dalam memupuk semangat patriotisme, perpaduan, kesukarelaan dan integriti nasional.


Semoga usaha dan kejayaan tersebut dapat dicontohi oleh pihak KPM dan PDRM dalam membangunkan generasi masa hadapan yang berilmu dan beradab.Jangan pandang remeh masalah disiplin para pelajar kerana mereka pemimpin kita di masa hadapan. "Punah mereka, binasalahlah kita."RUJUKAN :
https://www.blueoceanstrategy.com/malaysia-nbos/

Tiada ulasan: